Aanbevelingen

Open

Op basis van deze resultaten formuleert de cel volgende aanbevelingen:

 • Bijdragen tot de bestendiging van de aanpak in samenwerking met het ONE en K&G en ondersteuning bij de introductie van schoonmaakmethoden die de blootstelling maximaal verminderen :
  • Kind & Gezin heeft in het voorjaar van 2009, in samenwerking met de medisch milieukundigen bij de Logo’s bijkomende opleidingssessies georganiseerd voor het personeel, werkzaam in kinderdagverbijven. Zij hebben ook een aantal van de opgemaakt toolboxen laten bijmaken om aan de grote vraag te kunnen voldoen. In het najaar van 2009 worden nieuwe opleidingssessies georganiseerd.
  • Het ONE herwerkt momenteel de tools die ontwikkeld werden voor het project van het NEHAP zodat al hun opvangmiddens (crèches, thuisbegeleiding,…) worden gesensibiliseerd voor de problematiek van de binnenvervuiling.
 • Bij andere overheden een gelijkaardige benadering in schoolmilieus natstreven, in sociale woningbouw, in sportinfrastructuren…
 • Er bij de terreinactoren voor pleiten dat de opdrachten van de technische diensten onder de verantwoordelijkheid van de openbare besturen worden uitgebreid tot de opvangmiddens voor kinderen (de « groene ambulances» hebben momenteel geen mandaat dat hen toelaat tussen te komen op vraag van de opvangmiddens voor kleine kinderen)
 • Uitvoeren van de projecten in het kader van NEHAP:
  • Luchtkwaliteit in de opvangstructuren voor kleine kinderen en in scholen : integratie van criteria voor milieu en gezondheid in de lastenboeken voor bouw- en renovatiewerken in opvangstructuren voor kleine kinderen en in scholen die onder de verantwoordelijkheid van de overheden vallen.
  • Gezondheidszorgbeoefenaars en milieu : integratie van de thematiek van milieu en gezondheid in de opleiding (inclusief basisopleiding) en in de praktijk van artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars.