Conclusies

Open

Naar aanleiding van de studienamiddag tot afsluiting van het project werden volgende conclusies getrokken over de aanpak die voor het project werd gebruikt:

 • Op methodologisch niveau is een globale benadering nuttig die de chemische, biologische en fysieke risico’s in kaart brengt.  Deze benadering vergt een harmonisering niet alleen van de methodologieën die door de experts worden gebruikt maar ook van de interventievoorwaarden. De tools die het project heeft ontwikkeld hebben gezorgd voor :
  • Acties die gericht werden in algemene en specifieke aanbevelingen (op basis van de antwoorden op de vragenlijsten)
  • Het bewijs dat het belangrijk en noodzakelijk is om te kwantificeren in een beslissingsondersteunende optiek en om in sommige situaties ook te vormen, te sensibiliseren en te reglementeren  (op basis van de analyses uitgevoerd in 25 opvangkaders)
 • Op het niveau van de vaststellingen werden de potentiële risico’s in de spots geplaatst en werd aangetoond dat er vraag is naar opleiding van het personeel.
 • Op het niveau van de oplossingen zijn vergen vele acties gedragsveranderingen en simpele, goedkope dagdagelijkse gebaren, wat ervoor zorgt dat een kwaliteitsverbetering van het binnenhuismilieu voor alle leefomgevingen een haalbaar iets is; de belangrijkste succesfactoren daarvan zijn :
  • De wil van de directies
  • De betrokkenheid van het terreinpersoneel
  • Communicatie doorheen het hele project